האם יש להפסיק בתקיעות שופר ערב ראש השנה?

מהו יסודו של המנהג שאין תוקעין ערב ראש השנה?
האם אין זה ראוי יותר להמשיך ולתקוע ביום זה ע"מ להכנס לימי הדין בלב מרועע מהשפעת התקיעות?
האם יש במנהג זה גם פגיעה בהכנות האחרונות של ש"צ המיועדים לתקוע עבור הציבור?

תאריך: 
16/09/12 כ"ט אלול התשע"ב
x

Audio Playlist