דילוג לתוכן העיקרי

פרצה שריפה בשדהו ועברה לשדה שכנו והזיקה, האם חייב בנזיקי ממון אם לא נקט באמצעים למנוע התפשטותה?

הרמב"ם פסק שהוא חייב ודימה הדין לשורו שיצא והזיק. הכיצד ניתן להשוות בין ממונו שהזיק לבין אשו שהזיקה?
באלו נסיבות יתחייב בעל השדה בנזקי אש על אף שלא הבעיר האש אלא היא פרצה מאליה?
הצית צד ג' את האש והלכה והזיקה בשדה שכנו, האם גם אז יתחייב בעל השדה בנזיקין שארע לשדה שכנו?