דילוג לתוכן העיקרי

בגדי המת וכלי תשמישיו, מה מותר ומה אסור בהנאה?

תכריכי המת שהוכנו מראש וטרם השתמשו בהם, האם נאסרים בהנאה?
מה יהא דין בגדים שלבש המת, פאה נכרית, שיניים תותבות, קוצב לב. האם המשליכם עובר ב"בל תשחית"?
השימוש במנעלי המת, האם אסורות בכל מקרה או שלפעמים אף מקיים מצווה בשימוש בהם?