דילוג לתוכן העיקרי

יצא באמצע הסעודה לעשות צרכיו, האם חייב לחזור וליטול ידיו?

נטנפו ידיו לאחר נט"י, האם מחייב רחיצה להסרת הטינופת מידיו או אף לחזור וליטול ידים בברכה?
מדוע בליל הסדר ישנו חיוב לחזור וליטול ידים בברכה, האם מכאן יש סימוכין לשיטת המחייבים נט"י חוזרת?