האם מותר בשבת לערות מים מהמיחם לקדירה ולבחוש התבשיל ע"מ שלא יחרך?

באלו תנאים ניתן להתיר פעולה שכזו והאם רשאי להחזיר הקדירה לאחר הבחישה, על הפלטה החשמלית?
כבתה הפלטה ע"י השעון והתבשיל נתבשל כל צרכו, האם מותר להגיס למרות שהפלטה עתידה לחזור ולפעול?

תגיות: 
תאריך: 
18/06/12 כ"ח סיון התשע"ב
x

Audio Playlist