שכח לומר הבדלה בתפילת מוצ"ש והגיע לביתו וטעם משהו, האם חייב לחזור על התפילה?

אמר המבדיל בין קודש לחול, האם תותר לו בזה טעימה כפי שהותרה עשיית מלאכה?
האם רשאי להקדים תפילת ערבית ולהבדיל על הכוס טרם צאת השבת?
מהו ההבדל בין שיטת הרמב"ם לבין שיטת השו"ע בדינו של מי שטעם ולא הבדיל לא בתפילה ולא על הכוס?

תאריך: 
05/06/12 ט"ו סיון התשע"ב
x

Audio Playlist