דילוג לתוכן העיקרי

בן חו"ל שהגיע לא"י ומקיים יו"ט שני של גלויות, האם מותר למארחים בני הארץ לעשות עבורו מלאכות?

האם קיום יו"ט שני הינה חובת המקום על כל הנמצאים בו באותו זמן או חובת הדיירים הקבועים באותו מקום בלבד?
כיצד ניתן לשמור על קדושת יו"ט שני באווירה של חולין מצד המארחים, וכיצד תראה הסתירה זו במיוחד בעיני הקטנים?
הישנן נסיבות ובאילו תנאים תותר עשיית סוגי מלאכה מסויימים ע"י המארחים עבור האורחים בני חו"ל?