דילוג לתוכן העיקרי

אפה פת מקמח מצות, מהי ברכתה?

מה נשתנתה הברכה על אכילת קמח מצה מהברכה על אכילת קמח חיטין?

מצה שטיגנו אותה משני צדיה, האם ברכתה "המוציא" למרות שאין לה צורת הפת?