דילוג לתוכן העיקרי

"והגדת לבנך", האם קטן רשאי לקרוא ההגדה או ההלל ולהוציא את הגדולים ידי חובה?

כיצד הסומא יוצא ידי חובת מצוות קריאת ההגדה שהינה מדאורייתא?

מדוע לא קבעו חכמים ברכה על קריאת ההגדה כפי שקבעו על מקרא מגילה?

האם קריאת ההלל היא מדין המנון של הלל או מדין אמירת שירה?