דילוג לתוכן העיקרי

האם מותר להשתמש בפסח בתנור שהוכשר תא אחד שלו בלבד?

מה דינם של שני סירים חלבי ובשרי המונחים ע"ג האש ונוגעים זה בזה, היש לחשוש להעברת טעמים מסיר אחד למשנהו?

 היש להכשיר לפסח קולט אדים וכיצד הכשרו?

היש לחשוש להעברה מן האדים שנצטברו בקולט אל הסירים שעהכיריים למרות המרחק ביניהם?

האם רצוי להחמיר ולכסות קולט האדים בכיסוי נייר כסף ולחפות בכיסוי גם את אריחי המטבח שבין הקולט עד לתנור?