דילוג לתוכן העיקרי

מהי דרך הכשרתה של המיחמית לפסח?

היש להתייחס אליה כפלטה חשמלית או כתנור חשמלי בגלל תוספת הדפנות שיש למיחמית?

מהי שיטתו של ר' יוסף קאפח זצ"ל בהכשרת תנור חשמלי לפסח, או לחלב או לבשר במשך שאר ימות השנה?

האם ישנה חובה להכשיר המיחמית גם באמצעות עירוי מים רותחים על הדפנות המתקפלות שלה?