דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאים לטבל את האפיקומן בחרוסת?

 

נאמר במצת מצווה שיוצא ברקיק השרוי, האם כולל שרייה גם בשאר משקאות או דווקא במים?

היש הבדל בין האפיקומן שבניגוד למצת מצווה הדרישה ההלכתית הדווקאית שתשאר טעם מצה בפיו?