דילוג לתוכן העיקרי

מגילת אסתר שנכתבה ע"י אשה או קטן, האם יוצאים י"ח בקריאתה בפורים?

הלכה היא שס"ת תפילין ומזוזות שנכתבו ע"י אשה הריהם פסולים, האם דין זה תקף גם למגילה?

מדוע הרמב"ם בהלכות שלו לגבי כתיבת המגילה לא הזכיר כגורמי פיסול את האשה והקטן?

האם דיני מגילת אסתר הושוו לכל דיני ספר תורה?