דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאים לקרוא במגילת אסתר שהועברה בירושה מדורי דורות למרות החשש לפיסולים שבה?

האם דיני מגילת אסתר הושוו בכל לדיני ס"ת?

באילו נסיבות ניתן להקל במגילה שלא כדיני ס"ת אם לכתחילה או בדיעבד?

מהן הדברים שיש להקפיד בכשרות המגילה במיוחד בקריאה בציבור?