אשכול ביצים שנמצא בבטנה של תרנגולת שנשחטה, האם חייבים מליחה כבשר או שניתן לאכלם בחלב?

מהם הפרמטרים הקובעים באיזה שלב תחשב הביצה שלא כחלק מבשר התרנגולת? 

היש להבחין לצורך קביעת הדין בין שלל הביצים לבין אשכול הביצים הדבוקים לדופן התרנגולת?

חלמונים שאינם באים באשכול הנחשבים לפי הרמב"ם שלא כבשר, האם יש למלוח אותן אם מעורין בחוטי דם ?

תאריך: 
26/01/12 ב' שבט התשע"ב
x

Audio Playlist