דילוג לתוכן העיקרי

הוזמן למסיבת הולדת בת אחיו שנשא גויה, האם רשאי להיענות להזמנה זו ע"מ שלא יפגע באחיו?

האם עליו להכנע ללחצים משפחתיים וחברתיים ("לא נעים")גם במחיר תרומתו העקיפה לגל ההתבוללות? 

היש הבדל בין השמדת עם ישראל בדרך פיזית איומה (השואה) לבין השמדתו ואובדנו בדרך של התבוללות?

מהי הדרך שעליו לפעול בנסיבות קשות אלו ע"מ שלא לפגוע בקדושת העם היהודי?