האם מותר לקרות קרית שמע כנגד שער אשתו?

כיצד יסביר הרמב"ם ההיתר לקרות ק"ש כנגד שער אשה למרות שבגמרא שם נאמר:"שער באשה ערווה"?

החולקים על שיטתו של הרמב"ם ואוסרים ק"ש כנגד שער האשה, מדוע לשיטתם החשיבו שער הרווקה שלא כערווה?

עד מתי נחשב שער האשה הנשואה לערווה, האם גם אחרי שנקצץ לצורך יצירת פאה נכרית?

תאריך: 
06/01/12 י"א טבת התשע"ב
x

Audio Playlist