דילוג לתוכן העיקרי

ישוב שתושביו שומרי מצוות, היש להנהיג הפרדה בין גברים לנשים בישיבה בתחבורה ציבורית או בהליכה במדרכות?

 

היש לחברה חילונית נאורה קווים אדומים, האם בחברה שכזו יסכימו לתופעה של שימוש באשה כחפץ לצרכי פרסומות וכד'?

"לא יהלך אדם אחרי אשה בדרך ואפילו אשתו.." האמנם לפי פשוטו או שישנן נסיבות שחכמי ישראל אף מחייבים ללכת אחרי האשה?

מה מכובד יותר עבור הנשים, נסיעה ב"קווי מהדרין" או בצפיפות באוטובוס בתנאים של חיכוך גופני עם גברים עד כדי "הטרדה מינית"?