האם מותר למחזר את עלוני "פרשת השבוע"?

לא הרי דרגת החומרה של מחיקת שם ה' כדרגת החומרה של פסוקים שנכתבים בעלונים, האם זה יכול להצדיק איבוד בידיים?

מהו הפתרון הראוי ע"מ לצמצם את הפגיעה בכתבי הקודש המופקים מידי שבוע בכמויות רבות מאד ומוצאים דרכם להתגולל ברחובות?

האם ניתן להתייחס אליהם כפירות שביעית או מעשר שני ולהעביר אותם ליד פחי האשפה בדרך גרמא כשהם ארוזים בשקיות נפרדות?

תאריך: 
28/12/11 ב' טבת התשע"ב
x

Audio Playlist