עלי נענע שחולטים אותם ב-תה, האם חייבים בתרומות ומעשרות?

אחד התנאים לחיוב בתרו"מ כאשר הוא משמש למאכל אדם והרי בנסיבות אלו עלי הנענע אינן נאכלין?

היש נסיבות שהשימוש בעלי נענע לא יתחייבו בתרו"מ כדין תבלינים הפטורים מתרו"מ לאור יעודם לטעם או ריח?

תאריך: 
01/01/12 ו' טבת התשע"ב
x

Audio Playlist