יש לו שמן בכמות המספיקה להדלקת נר חנוכה ליום אחד בלבד, מה עליו לעשות לשיטת הרמב"ם?

הגר"ע יוסף פוסק שבנסיבות כאלה ידליק יום אחד בלבד כי הוא אנוס ו"רחמנא פטריה", האם זה עולה בקנה אחד עם פסקי הרמב"ם?

מי שאיחר ונותרו לו 10 דקות עד לסיום משך זמן ההדלקה, האם לשיטת הרמב"ם יתחייב בכמות שמן של חצי שעה?

כיצד ניתן להסביר לשיטת רבינו הרמב"ם את התופעה של הדלקת הנרות במקדש במשך שמונה ימים מפך שמן שהיה בו כמות ליום הדלקה אחד?

תאריך: 
26/12/11 ל' כסלו התשע"ב
x

Audio Playlist