ענבים טבל ודאי שנסחטו לצורך קידוש בשבת-האם מותר בשבת להפריש תרו"מ? היש עליו תורת מוקצה?

היש תקנה ליין זה בשבת למרות נסיבות אלו? 

חבית יין טבל שנשברה בשבת, האם מותר להניח כלי תחת החבית ללא חשש "ביטול כלי מהכינו"?

מדוע יש על פירות או יין טבל תורת מוקצה והרי הוא ראוי לבעלי חיים או לגוי? 

תאריך: 
01/12/11 ה' כסלו התשע"ב
x

Audio Playlist