דילוג לתוכן העיקרי

הרגיל לכתוב ביד שמאל, על איזה יד יניח תפילין (לאחינו בני אשכנז)?

 

מרן השו"ע הביא שתי דעות שונות בנושא זה ומהי, איפוא, ההלכה הפסוקה עפ"י הגר"ע יוסף? 

נחלקו חכמי אשכנז בפסק ההלכה בנושא זה. כיצד, אם כן, פסק בעל ה"משנה ברורה"?

בנסיבות של ספקות ומחלוקות בהלכה מסויימת, כיצד יש לנהוג?