האם יפה הם עושים,שליחי ציבור שאומרים קדיש כשהם מהלכים?

האם כל הציבור חייב לעמוד כשנאמרים דברים שבקדושה או יעמוד רק האומרם? 

מהו מנהג אשכנז הקדמון לגבי חיוב העמידה כשנאמר קדיש וברכו?

כיצד עולה מנהג יהודי תימן בקנה אחד עם הדין התלמודי?

תאריך: 
01/11/11 ד' חשון התשע"ב
x

Audio Playlist