משנתברר שמתווך ידע על פגם בנשוא העיסקה, האם מגיעים לו דמי תיווך?

באילו נסיבות תתבטל זכותו של המתווך לדמי תיווך למרות שהעיסקה יצאה לפועל? 

מהי רמת חובת הנאמנות המוטלת על המתווך במיוחד כלפי הקונה?

תאריך: 
31/10/11 ג' חשון התשע"ב
x

Audio Playlist