היש היתר הלכתי כלשהו לשריפת מסגדים? כיצד יש להתייחס לפעולות הקרויות "תג מחיר"?

מהו מעמדו ההלכתי של המסגד של המוסלמים, האם מותר ליהודי להתפלל או ללמוד תורה שם?

היש לקחת כשיקול הלכתי את הפגיעה החמורה בבטחון ישראל העלולה להיגרם כתגובה לפגיעה בבית תפילה של מוסלמים או נוצרים? 

מהן דרכי המאבק שהיהדות צריכה לנקוט כנגד הפורעים הגויים אשר מידי פעם מתנכלים למתפללים יהודים?

תאריך: 
04/10/11 ו' תשרי התשע"ב
x

Audio Playlist