נעליים שהסוליה שלהם מחומר סינטטי ורק ההיקף שלהם חלקו מעור, האם מותרות לשימוש ביוה"כ?

 

אם המבחן של איסור נעילת מנעלי עור ביוה"כ הינו בגלל הרגשת קושי הארץ, מה יהיה דינו של מנעל עץ?

האם ניתן להקל ולהתיר שימוש במנעל שאינו של עור שהרי לא גזרו האיסור אלא במנעל עור בלבד? 

לשיטת הרמב"ם כפי פירוש הרב קאפח שאיסור המנעל דווקא בסוליה מעור, היש לחוש לעור המקיף את רוב הרגל מצידה?

תאריך: 
03/10/11 ה' תשרי התשע"ב
x

Audio Playlist