חיילים שומרי מצוות שנחשפו במהלך שירותם הצבאי לשירת נשים, כיצד ינהגו?

 מהם גדרי האיסור "קול באשה ערווה", האם כולל איסור דיבור עם כל אשה אף אם היא פנויה?
האם מותר לחייל הדתי בנסיבות שכאלו לצאת ממקומו בניגוד לפקודות הצבא או שבכל מקרה עליו להבליג? 
מהן הגבולות של אי התחשבות שלטונות הצבא בחיילים? האם, למשל, יש לכפות על חייל בדיקת אשכים ע"י רופאה? 

תאריך: 
16/09/11 י"ז אלול התשע"א
x

Audio Playlist