דילוג לתוכן העיקרי

מהם הדינים הקשורים ללוויה וקבורה כשהנפטרת הינה ילדה קטנה?

מאיזה גיל מחילים על הנפטרים את כלל דיני הלוויה ומנהגי הקבורה המקובלים?
באילו פעילויות ומנהגים, במהלך ההלוויה ובמעמד הקבורה, ישנם הבדלים בין נפטר בוגר לבין נפטר קטין?
מהן המשמעויות של אמירת "השכבות", היש תועלת לנפטר בריבוי אמירתן והאם יש מקום לאומרם עבור נפטרים קטינים ?