דילוג לתוכן העיקרי

נודע לו שנפטר אביו לפני מס' ימים ואינו יכול להצטרף לאחיו האבלים כיון שאביו הרחיקו, כיצד ינהג?

מי שבאה לו שמועה על מות קרובו, באילו נסיבות יצטרף לשאר האבלים ובאילו נסיבות ימנה שבעה לעצמו?
באה לו שמועה על מות קרובו והוא בחו"ל ואינו אמור להגיע ארצה, כיצד ינהג בדיני אבל?