פורץ מורשה שלא טרח לזהות את בעלי הבית, האם יתחייב בנזקי הגניבה לאחר שנתברר שמזמיני הפריצה היו גנבים שהתחזו?

האם יחול עליו פטור בדיני אדם מלשלם, היות ומדובר בגרמא בנזיקין שהרי לא הוא שבצע את מעשה הגניבה?
היש להתחשב לצורך קביעת החיוב או הפטור בקיום דרישה חוקית מהפורץ המורשה לוודא שמזמין הפריצה הינו גם בעל הבית?
אשה שהשתמשה במסייע שיכנס לביתה ויביא לה כלים מבלי שהודיעה לו שגנבה אותם מנכסי בעלה,האם יתחייב המסייע לשלם לבעל?

תאריך: 
05/09/11 ו' אלול התשע"א
x

Audio Playlist