דילוג לתוכן העיקרי

מה ניתן לעשות עם ארון קודש שהוחלף עקב שיפוצים והרחבות?

מהו מעמדו של הארון שמניחים בו ס"ת, האם רשאים לזרקו או שהוא חייב גניזה משום שנחשב כתשמיש קדושה?
הניתן להשוות את מעמדו של ארון הקודש לעוד אחד מהכיסויים של ס"ת הנחשבים, לאור זה, לתשמיש קדושה?
היש בעייתיות בהפיכתו לשימוש כארון ספרי קודש ומהם דרכי הטיפול האחרות בארון המדובר מבחינת ההלכה?