דילוג לתוכן העיקרי

כיצד תפעל הנהלת עמותה בית כנסת בנסיבות שמחצית חברי העמותה חסרי יכולת להשתתף בהשקעה בריהוט?

האם רשאית האסיפה הכללית לקבל החלטה מפלה עבור אלו שלא השתתפו במימון הריהוט, שמשמעותה  שהם ישבו בכסאות פלסטיק?

מה מעמדן של החלטות אסיפה הכללית של עמותת בית כנסת אם הן עומדות בסתירה לרוח ההלכה?

מהן דרכי הפעולה שעל הנהלת בית הכנסת לנקוט בנסיבות שחלק מחברי העמותה מסרבים לשאת בנטל ההשקעה בריהוט וכד'?