היש להתפלל 'סדר היום' לפני או אחרי תפילת מוסף של ר"ח?

מהו הדין התלמודי, כיצד פסק הרמב"ם ומה נמצא בסידורי תימן הקדמונים?
מהו הטעם של המנהג המאוחר שפשט לומר 'סדר היום' לפני תפילת המוסף של ר"ח?
הנוהגים להקדים 'סדר היום' לפני תפילת המוסף, מה יעשו בשבת כשדוחים 'סדר היום' לתפילת המנחה

תאריך: 
16/08/11 ט"ז אב התשע"א
x

Audio Playlist