דילוג לתוכן העיקרי

ההתאבדות המתוקשרת של שדרן הרדיו, האם תתיחס ההלכה למקרה זה כ"תינוק שנשבה"?

הישנן נסיבות שהמאבד עצמו לדעת יחשב מבחינה הלכתית ככל יהודי שנפטר?
מי שחונך מילדותו בדרך שונה מהיהדות אך במהלך חייו נחשף להשקפת היהדות, האם נחשב כ"תינוק שנשבה"?
מהם האבסורדים העולים מהשקפת עולם של אלו שאינם אמונים על הערכים של תורת ישראל