האם מותר לצאת לנופש החל מר"ח אב?

"משנכנס אב ממעטין בשמחה", על איזה שמחה מדובר האם כולל גם מנוחת הגוף והנפש?
האם יציאה לנופש הכולל מסגרות של העצמה רוחנית, יש בהם פגיעה במאפיין האבלות של תשעת הימים?
היוצאים להינפש ולנוח בימים אלו, על אלו דברים צריכים הם להקפיד ע"מ שלא להיכשל בירידה ברמה הרוחנית?

תאריך: 
02/08/11 ב' אב התשע"א
x

Audio Playlist