טלית ותפילין בשקית אחת, איזה מהן יקדים?

מהי שיטת רבינו הרמב"ם בשאלה זו ומהי שיטתו של מרן השו"ע?

הטלית (תדיר) והתפילין (מקודש יותר), היש במקרה זה רלוונטיות לכלל: "תדיר קודם"?

האם ניתן בנסיבות אלה להפעיל בלעדית את הכלל: "מעלין בקודש"?

תאריך: 
17/07/11 ט"ו תמוז התשע"א
x

Audio Playlist