האם מותר להעביר למיחזור עיתונים הכתובים אשורית למרות הסיכון בגריסת כתבי קודש?

נאמר בתורה: "לא תעשון כן לה' אלוהיכם", מהם האיסורים הנכללים בלאו זה ובאלו תנאים?

בנסיבות הנוכחיות ובמטרה להימנע מחילול הקודש, האם יש להתיר המיחזור היות ומדובר באיסור קלוש יחסי?

היש הבדל ברמת האיסור של מחיקת ה' בין דברים שהודפסו לבין שיטת הדפוס המבוססת על צילום?

תאריך: 
14/07/11 י"ב תמוז התשע"א
x

Audio Playlist