גביע אשל שרוקנו תכולתו, האם כשר לנטילת ידים או לקידוש?

מהם המבחנים להכשרת כלי לנטילת ידים, האם יש בהכרח זהות עם המבחנים לקביעת כלים לענין טומאה?

האם כוס חד פעמי או גביע האשל כנ"ל יחשבו כמוקצה בשבת שהרי לכאורה אינם כלים?

האם דרישות הכלי הראוי לקידוש חורגות מהגדרות המקובלות לגבי הכלים או שהן נובעות מהצורך להידור?

תאריך: 
04/07/11 ב' תמוז התשע"א
x

Audio Playlist