האם אבל פטור מאמירת הלל?

מדוע אין התייחסות בתלמוד ובפסקי הרמב"ם לשאלה זו למרות השכיחות הרבה שלה?

הניתן לפטור את האבל מאמירת הלל כדין הפטור מאמירת הלל בראש השנה?

האם חייב האבל לצאת מביהכ"נ בעת שאומרים הלל והאם המתפללים בבית האבל פטורים מאמירת הלל?

תאריך: 
04/07/11 ב' תמוז התשע"א
x

Audio Playlist