האם מותר להפעיל מערב שבת מצלמה ומכשיר אינטרקום לפיקוח והשגחה על התינוק בשבת ?

האם ישנה בעיה הלכתית בשבת בהימצאות במקומות בהם מותקנות מצלמות או מכשירי אינטרקום?

בשעה שהתינוק בוכה נשמע קולו בחדר אחר באמצעות האינטרקום, האם בנסיבות אלו מצווים ההורים להפריש את בניהם מאיסורים?

מהם הדרכים המותרות בשבת לנטרל את פעולת מכשיר האינטרקום ע"מ להתפנות לטיפול בתינוק ללא חשש איסור מלאכה בשבת?

תגיות: 
תאריך: 
23/05/11 י"ט אייר התשע"א
x

Audio Playlist