דילוג לתוכן העיקרי

ל"ג לעומר שחל במוצ"ש, כיצד ינהגו העולים ביום זה לציון הרשב"י בהר מירון?

מה מקור מנהגי הדלקת המדורות בהר מירון ומהם הנזקים הרוחניים שיש להישמר מהם בארוע המוני זה?

המתנגדים להעתיק את המדורות ליום א', כיצד יגיבו לדרישת אחים שאינם שומרי מצוות לקיים ארועי ימי הזכרון במועדן כולל מוצ"ש?

וכי חשיבות מנהג ההדלקה גדול ממצוות הנישואין שעליה גזרו חכמי ישראל שיש לדחותה משום חילול שבת?