דילוג לתוכן העיקרי

נתבשר שמת אביו לפני למעלה מ-30 יום, כיצד ינהג בדיני אבלות?

בנסיבות של חולה ששכב מחוסר הכרה וכשנתרפא נתבשר ברעה, האם חייב בקריעה למרות שמדובר בשמועה רחוקה?
ברך דיין האמת בשעת השמועה ושכח לקרוע, האם יברך שוב בעת שיקרע בתוך השבעה?
כיצד ינהג יהודי מהעדה התימנית בדין קריעה לאחר 30 יום?