יהודי שגר בשכנות לגוי, האם מותר לו להריח ריח תבשילי גוים או ריח מאפי החמץ בפסח?

מה נשתנה דינו של ריח איסור כולל ריח יין נסך מדין איסור נותן טעם לפגם אשר מותר רק בדיעבד?

הרמב"ם פסק שפת שספגה ריח בשר צלי אסורה באכילה עם חלב. כיצד מתיישבת הלכה זו עם העקרון שלריח אין שם איסור?

היש להתחשב, לשם קביעת ההלכה בנסיבות אלו, גם ברמת הממשות של האיסור וברצון ליהנות מהריח?

תאריך: 
12/04/11 ח' ניסן התשע"א
x

Audio Playlist