האם רשאים להסתייע בעובד זר להכנות לפסח כולל הגעלת והטבלת כלים?

כיצד סוכה שנעשתה ע"י גוי כשרה למצוות סוכה?

לשיטת הרמב"ם ואחרים ניתן להכשיר בצקות של הגויים אף למצת מצווה. ומה עם הדרישה "לשמה"?

באלו תנאים ניתן להסתייע בגויים בשביל ביצוע רוב המלאכות לפסח כולל עשיית החרוסת?

תגיות: 
תאריך: 
05/04/11 א' ניסן התשע"א
x

Audio Playlist