דילוג לתוכן העיקרי

היש לברך "שהחיינו" על צמחי שום חדשים?

האם ירקות עליים נכללים בין הפרות המתחדשים משנה לשנה שיש לברך עליהם "שהחיינו"?

היש להבחין בברכה זו בין פרי האדמה (מלפפון וכיו"ב) לבין פרי העץ?

פירות הנאכלים כטפילה לסעודה ותבלינים, האם הם בכלל פרי חדש שיש לברך עליהם "שהחיינו"?