שלשל מטבע למכונה אוטומטית למכירת משקאות ושוחררו 2 פחיות משקה, היש לפחית הנוספת דין אבידה שיש להחזירה לבעליה?

האם מדובר לכאורה באבידה שאין לה סימנים או שיש עליו לפנות לבעלים המפעילים את המכונה?

באילו נסיבות מתחייב היהודי לעמוד על ממון חברו ולעשות כל שיוכל ע"מ להציל את ממון הזולת?

היש לחשוש למצב שהפחית הנוספת שייכת לקודמו ששילשל מטבע ובגלל תקלה לא שיחררה המכונה פחית?

תאריך: 
27/03/11 כ"א אדר ב' התשע"א
x

Audio Playlist