פרוז או מוקף בן יומו, האם חלים עליו כל דיני הפורים ביום שהתחייב בקריאת המגילה?

האם המושג "בן יומו" מחייב שינוי במועד קריאת המגילה בלבד?

כיצד ינהג בקריאת התורה כאשר יחזור למקום מגוריו ביום שבני עירו קורים המגילה?

מהו הסדר הרצוי לקיום משתה פורים ע"מ שלא להשתבש ולפגוע בכללים הלכתיים מקובלים?

תאריך: 
18/03/11 י"ב אדר ב' התשע"א
x

Audio Playlist