באיזה שלב בתפילה אומרים את הפיוט המכונה "תיקון פורים"?

מה מקורו של מנהג זה והאם יש חשש לאמירה לכאורה של ענין מגילת אסתר שלא עפ"י הכללים?

כיצד התפשט מנהג זה אצל יהודי תימן ה"בלדי" למרות שאינו מופיע בסידורו של מהרי"ץ?

מדוע יהודי תימן ה"בלאדי" וה"שאמי" של צנעא העדיפו לומר הפיוט אחר קריאת ההפטרה לפני תפילת מוסף?

תאריך: 
08/03/11 ב' אדר ב' התשע"א
x

Audio Playlist