נחבש בבית סוהר בגלל שלא פרע חובותיו, האם חייב ברכת "הגומל" לכשישתחרר?

האם חיוב ברכת "הגומל" מוגבלת רק ל – 4 שצריכים להודות או שיש להתחשב בתנאי החיים שהשתנו בימינו?

באילו נסיבות יתחייבו הולכי דרכים בברכה זו ובאילו נסיבות לא יתחייבו?

היש תנאים מיוחדים לחבוש שיוצא מבית הסוהר ע"מ שיכלל ברשימת חייבי ברכה זו?

תאריך: 
01/03/11 כ"ה אדר א' התשע"א
x

Audio Playlist